Par mums

Trauksmes celšana

Cel trauksmi, ja savā darbavietā pamani darbības, kas rada aizdomas par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. 

Cel trauksmi par:

 • amatpersonu/darbinieku bezdarbību, nolaidību vai amata stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu
 • korupciju
 • krāpšanu
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu
 • izvairīšanos no nodokļu samaksas
 • sabiedrības veselības apdraudējumu
 • būvniecības drošības apdraudējumu
 • vides drošības apdraudējumu
 • darba drošības apdraudējumu
 • sabiedriskās kārtības apdraudējumu
 • cilvēktiesību pārkāpumu
 • pārkāpumu iepirkumu jomā
 • pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā
 • konkurences tiesību pārkāpumu

Kā celt trauksmi?

Riga Port Group trauksmes celšanas sistēma