Darbība

Elektroenerģijas pakalpojumi

SIA Riga Port Electric ir licencēts elektroenerģijas sadales sistēmas operators (Licence Nr.E13016/3), kas sniedz elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumus savā licences darbības zonā – Andrejsalā, Eksportostā un Kundziņsalā. 

Elektroenerģijas pakalpojumi – kontaktinformācija

Elektroenerģijas sadale

Elektroenerģijas tirdzniecība

Pieslēgumi

Cita informācija